Up To Present Là Thì Gì

     

Sau bài học trước về thì hiện tại đơn, hôm nay chúng ta liên tiếp học thì hiện tại ngừng (Present Perfect) – Đây là 1 trong các thì tiếng Anh mà rất đa số chúng ta nhầm lẫn biện pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh với ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Up to present là thì gì


Thì hiện tại tại ngừng (Present Perfect) rất thịnh hành trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như trong bài thi TOEIC. Các bạn đã biết được những gì về phương pháp và bí quyết dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa bài viết liên quan trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đầy đủ cho các bạn cấu trúc, phương pháp sử dụng, dấu hiệu phân biệt và bài bác tập củng cầm rèn luyện. Vào từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận ra và để ý những trường hợp quan trọng đặc biệt để các bạn học không hề thiếu và hiểu kiến thức thì hiện nay tại chấm dứt chi máu nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành cần sử dụng để diễn tả về một hành động đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì bây giờ hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp gỡ nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở về quê hương của chính mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đã từng du lịch tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy vẫn tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm bây giờ mà không đề cập cho tới nó xảy ra khi nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đang kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy sẽ sống cả đời ngơi nghỉ Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : chúng ta có thể sử dụng Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn cho những trường vừa lòng như lấy ví dụ như 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy đang viết được 3 cuốn sách và đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ thời điểm còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra rằng khi một cái gì đó ban đầu trong thừa khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ vẫn ở với công ty chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ thời điểm tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một khiếp nghiệm tính đến thời điểm hiện tại (thường sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm trước là ngày tệ tuyệt nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã khi nào gặp George chưa? Có, nhưng lại tôi chưa lúc nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng đặc biệt quan trọng tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào trong nhà được. Tôi tấn công mất chùm chìa khóa của chính bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy đang đi cài sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một số trường hợp, ta sử dụng trạng thái thừa khứ phân từ của động từ to BE: BEEN như một dạng quá khứ phân từ bỏ của rượu cồn từ GO.

Trong những thì tiếng Anh, "thì lúc này hoàn thành" và "thì quá khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn bí quyết sử dụng. Chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật cẩn thận để áp dụng thì tiếng Anh thật hợp lý và phải chăng trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu tủ định cùng câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up khổng lồ the present: cho mang đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước hễ từ phân trường đoản cú II.

- already: cũng có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, với thường được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyện này gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau khi học kiến thức ngữ pháp cơ bản về thì bây giờ hoàn thành chúng ta nên làm bài xích tập tiếp sau đây để củng cố bền vững hơn, phát âm và biết phương pháp áp dụng rất tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc những tình huống, sử dụng các động từ sau đây và viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was 20 degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... Khổng lồ the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Lớn the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going to the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Khổng lồ the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các thắc mắc dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you lượt thích something khổng lồ eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Bởi you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something to eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan khổng lồ eat at a restaurant tonight. You phoned khổng lồ reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân tách thì hiện nay tại xong và thừa khứ đơn. (Bài tập cải thiện này sẽ giúp đỡ bạn nhận thấy rõ về thì hiện tại chấm dứt và quá khứ 1-1 – đấy là 2 thì đa số chúng ta dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ lớn drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Tế Bào Diễn Ra Phân Giải Hiếu Khí Có Thể Xảy Ra Ở, Định Nghĩa, Khái Niệm

12. Last year we……… to Italy.

13. John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: các bạn hãy viết các câu hỏi để hỏi những vấn đề mọi tín đồ đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place to live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you thiết kế this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Bài Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng (Trang 144)

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been lớn California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm vững và có thể vận dụng trót lọt tru khi sử dụng ngữ pháp giờ Anh nói thông thường và lúc làm bài TOEIC Reading nói riêng.