Trắc nghiệm lịch sử 11 giữa kì 1

     

Câu 1: Đến giữa ráng kỉ XIX, quyền hành thực tiễn của Nhật bạn dạng nằm vào tay lực lượng thiết yếu trị nào?

A. Tướng tá quân Sôgun 

B. Thiên hoàng 

C. Võ sư Samurai 

D. Tư sản công thương

Đáp án:

Đến giữa nạm kỉ XIX, Nhật phiên bản vẫn là một nước nhà phong kiến. Mặc dù nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có địa vị tối cao, song quyền hành thực tế nằm trong tay Sôgun (Tướng quân) ở che chúa- Mạc phủ

Đáp án phải chọn là: A

Câu 2: Đến giữa thay kỉ XIX, Nhật bạn dạng là một quốc gia

A. Phong con kiến quân phiệt

B. Công nghiệp phạt triển

C. Phong loài kiến trì trệ, bảo thủ

D. Tư bạn dạng chủ nghĩa

Đáp án:

Đến giữa cụ kỉ XIX, Nhật bản vẫn là một đất nước phong con kiến trì trệ, bảo thủ. Mặc dù nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị thế tối cao, tuy vậy quyền hành thực tế nằm trong tay Sôgun (Tướng quân) ở tủ chúa - Mạc phủ.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 giữa kì 1

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 3: Đặc điểm nổi bật của làng mạc hội Nhật phiên bản đến giữa cố kỉnh kỉ XIX là

A. Xích míc giữa lứa tuổi Đaimyô với tầng lớp Samurai phạt triển 

B. Đời sinh sống nhân dân rất khổ, phong trào đảo Mạc diễn ra 

C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chính sách Mạc lấp phát triển 

D. Chính sách đẳng cung cấp vẫn được duy trì

Đáp án:

Về khía cạnh xã hội, cơ quan ban ngành Sôgun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Thế hệ Đaimyô là đa số quý tộc phong loài kiến lớn, quản lí những vùng lãnh địa trong nước, có quyền lực tuyệt vời nhất trong lãnh địa của họ.

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) thuộc quý tộc hạng tầm trung và nhỏ tuổi không nỗ lực ruộng đất, chỉ ship hàng cho Đaimyô bằng việc giảng dạy và lãnh đạo các nhóm vũ trang nhằm hưởng bổng lộc. Trong thời hạn dài không tồn tại chiến tranh, nhiều người rời ngoài lãnh địa, tham giạ chuyển động thương nghiệp, mở xưởng thủ công… từ từ tư sản hóa, chống chọi chống chính sách phong kiến.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 4: từ trên đầu thế kỉ XIX cho trước năm 1868, tầng lớp làm sao trong buôn bản hội Nhật bạn dạng đã dần tư sản hóa?

A. Đaimyô (quý tộc phong con kiến lớn)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa nhà vừa cùng nhỏ 

D. Quý tộc

Đáp án:

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) trực thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không tồn tại ruộng đất, chỉ giao hàng các Đaimyo bằng việc huấn luyện và chỉ huy các nhóm vũ trang để hưởng bổng lộc. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy giảm, lương bổng thất thường, đời sống cực nhọc khăn, không ít người rời khỏi lãnh địa, tham gia vận động thương nghiệp, mở xưởng thủ công,… từ từ tư sản hóa phát triển thành lực lượng đương đầu chống cơ chế phong kiến lỗi thời.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 5: Đến thân TK XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Nga.

B. Anh.

C. Nhật.

D. Mĩ.

Đáp án:

Ấn Độ là một nước nhà rộng lớn, đông dân. Từ đầu thế kỉ XVII, tận dụng sự suy nhược của Ấn Độ, những nước tư bản phương Tây, đa số là Anh, Pháp đua tranh xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã chấm dứt việc xâm lược với đặt ách giai cấp ở Ấn Độ

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 6: Xã hội Ấn Độ suy yếu từ trên đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực tối cao giữa

A. Các chúa phong kiến

B. Địa công ty và bốn sản

C. Tư sản cùng phong kiến

D. Phong kiến với nông dân

Đáp án:

Từ đầu cố kỉ XVII cơ chế phong loài kiến Ấn Độ suy yếu vì sự tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến. Lợi dụng cơ hội này, các nước phương Tây hầu hết Anh - Pháp đua nhau xâm lược.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 7: Cuối năm 1885, chủ yếu đảng trước tiên của ách thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập và hoạt động với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại)

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng

D. Đảng cùng hòa

Đáp án:

Do sự gia nhập của cách làm sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, thống trị tư sản đã thành lập và hoạt động và trở nên tân tiến ở Ấn Độ, tuy vậy lại bị thực dân Anh kìm hãm. Thời điểm cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) - bao gồm đảng thứ nhất của ách thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 8: Đảng Quốc đại ra đời cuối năm 1885 sống Ấn Độ, là thiết yếu đảng của

A. Bốn sản trí thức Ấn Độ.

B. Thế hệ đại tứ sản Ấn Độ.

C. Thống trị tư sản Ấn Độ.

D. Thống trị công nhân Ấn Độ.

Đáp án:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội, bao gồm đảng trước tiên của thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một quy trình mới, giai đoạn thống trị tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chủ yếu trị.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 9: Tính hóa học xã hội china đã gồm sự biến đổi như thế nào sau khoản thời gian triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều cầu Tân Sửu (1901)?

A. Quân công ty lập hiến

B. ở trong địa, nửa phong kiến

C. Nửa trực thuộc địa, nửa phong kiến

D. Phong con kiến độc lập

Đáp án:

Năm 1901, triều đình Mãn Thanh sẽ kí với các nước đế quốc Điều mong Tân Sửu, theo đó trung hoa phải trả một số tiền bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng góp quân nghỉ ngơi Bắc Kinh. Với Điều cầu Tân Sửu, trung hoa đã thực sự đổi mới nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Chú ý

Trước đó, điều ước Nam Kinh nhập vai trò là mốc mở màn quá trình biến trung hoa từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước nửa ở trong địa, nửa phong kiến.

Câu 10: Nội dung chủ yếu của Điều ước Tân Sửu (1901) là

A. Trả lại mang lại nhà Thanh một vài vùng khu đất và những nước đế quốc được phép chiếm phần đóng Bắc Kinh

B. Bên Thanh cần trả chi phí bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh.

C. Công ty Thanh đề xuất trả chi phí bồi thường cuộc chiến tranh và giảm đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới.

D. Bên Thanh nên trả tiền bồi thường chiến tranh và xuất hiện tự do cho tất cả những người nước ko kể vào china buôn bán.

Đáp án:

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn thất bại, triều đình Mãn Thanh một lần nữa đầu sản phẩm đế quốc, kí Điều mong Tân Sửu (1901). Theo đó, china phải trả một khoản tiền khủng để bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng góp quân sinh hoạt Bắc Kinh.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 11: Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa thái bình Thiên quốc

B. Khởi nghĩa Hoàng Sào

C. Khởi nghĩa Hoàng Cân

D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn số 1 trong lịch sử phong kiến china là cuộc khởi nghĩa thái bình Thiên Quốc sau sự lãnh đạo của Hồng Tú Toàn. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 14 năm (1851-1864)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Khởi nghĩa thái bình Thiên Quốc sống Trung Quốc diễn ra trong từng nào năm?

A. 12 năm

B. 13 năm

C. 14 năm

D. 15 năm

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa thái bình Thiên Quốc kéo dãn dài suốt 14 năm (từ 1851 cho 1864).

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 13: Đến cuối cầm kỉ XIX, non sông nào ở khoanh vùng Đông phái mạnh Á vẫn còn giữ được nền tự do tương đối về bao gồm trị?

A. Philippin

B. Ma-lai-xi-a

C. Xiêm

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án:

Với cơ chế ngoại giao mềm dẻo, tinh khôn của Rama V, cho cuối rứa kỉ XIX, Xiêm là đất nước duy độc nhất ở khu vực Đông nam giới Á vẫn còn đấy giữ được nền chủ quyền tương đối về bao gồm trị

Đáp án phải chọn là: C

Câu 14: Nước làm sao ở Đông phái mạnh Á không phát triển thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Brunây.

D. Xingapo

Đáp án:

Từ giữa cố kỉnh kỉ XIX, những nước thực dân phương Tây mở rộng và từng bước dứt việc xâm lược những nước Đông phái mạnh Á (trừ Xiêm).

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 15: Đến giữa vắt kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập cấu hình sự ách thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh 

B. Hà Lan 

C. Tình nhân Đào Nha 

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ vô cùng sớm những nước thực dân đã xuất hiện ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa vắt kỉ XIX, Hà Lan đã có lần bước gạt bỏ ảnh hưởng của nhân tình Đào Nha, Anh để ngừng việc xâm chiếm và thiết lập sự kẻ thống trị trên đất nước này

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Năm 1885, nước thực dân nào đã xong xuôi việc xâm lấn và tùy chỉnh sự ách thống trị ở Miến Điện?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ thời điểm năm 1824 đến năm 1885, thực dân Anh đã thực hiện 3 trận chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh xã tính Miến Điện rồi xáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ nằm trong Anh.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 17: những nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau sự kiện nào?

A. Kênh đào Xuyê xong xuôi

B. Nhiều cuộc đương đầu của quần chúng. # bùng nổ 

C. Kênh đào Panama hoàn hành 

D. Tổ chức chính quyền nhiều giang sơn châu Phi suy yếu

Đáp án:

Kênh đào Xuyê xuyên thẳng qua eo hải dương Ai Cập, nối liền Địa Trung Hải với 1 nhánh của đại dương Đỏ. Với chiều lâu năm 195 km, nó tạo nên lối tắt nhằm những nhỏ tàu từ châu Mỹ, châu Âu đến số đông cảng phía phái mạnh châu Á, cảng phía Đông châu Phi với châu Đại Dương mà ko phải đi vòng qua phía nam giới châu Phi. Từ đó giúp giảm thời gian và chi phí vận đưa đáng kể. Vì chưng vậy, sau thời điểm kênh đào Xuy-ê được trả thành, những nước tư bản phương Tây gửi nhau xâu xé châu Phi

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 18: Việc phân loại thuộc địa giữa các nước đế quốc sống châu Phi căn phiên bản hoàn thành vào thời gian nào?

A. Đầu cầm cố kỉ XIX

B. Giữa nuốm kỉ XIX

C. Cuối núm kỉ XIX

D. Đầu nắm kỉ XX

Đáp án:

Đầu cố kỉnh kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các đế quốc sống châu Phi căn bạn dạng đã trả thành.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 19: Hai non sông nào ngơi nghỉ châu Phi vẫn duy trì được nền hòa bình trước sự xâm chiếm của thực dân phương Tây ở cuối vậy kỉ XIX - đầu cố kỉ XX?

A. Êtiôpia và Ai Cập

B. Angiêri cùng Tuynidi 

C. Xuđăng với Ănggôla

D. Êtiôpia với Libêria

Đáp án:

Êtiôpia cùng Libêria là hai nước nhà ở châu Phi vẫn giữ lại được nền chủ quyền trước sự xâm chiếm của thực dân phương Tây làm việc cuối cầm kỉ XIX- đầu vắt kỉ XX

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 20: Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ngơi nghỉ Angiêri (1830 - 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân người tình Đào Nha

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đê kéo dài từ năm 1830 mang đến năm 1847 thu hút phần đông nhân dân tham gia. Thực dân Pháp phải mất hàng chục năm mới đoạt được được nước này.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 21: Sự cách tân và phát triển không đồng phần lớn về kinh tế và thiết yếu trị của chủ nghĩa tư phiên bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa những nước đế quốc cuối cố kỉnh kỉ XIX – đầu thay kỉ XX?

A. Xuất hiện nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già” 

B. Hình thành phe Liên minh- Hiệp ước 

C. Hiện ra phe tư phiên bản dân chủ- phân phát xít 

D. Sinh ra phe Đồng minh – phe Trục

Đáp án:

Sự cách tân và phát triển không đồng phần đa về tài chính và thiết yếu trị của chủ nghĩa tư phiên bản cuối cố kỉnh kỉ XIX – đầu cố kỉ XX vẫn làm đổi khác so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. ở kề bên các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với khối hệ thống thuộc địa to lớn là các đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đã vươn lên khỏe khoắn về kinh tế nhưng lại có quá không nhiều thuộc địa.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 22: Trong cuộc đua giành đơ thuộc địa, nước đế quốc nào dự tợn nhất?

A. Mĩ.

B. Anh

C. Đức

D. Nhật

Đáp án:

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là nước hung tợn nhất, do Đức có tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược nhưng lại ít thuộc địa.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 23: Đức, Áo- Hung và Italia là hầu như nước phía trong phe nào?

A. Phe Hiệp ước 

B. Phe Đồng minh 

C. Phe Liên minh 

D. Phe Trục

Đáp án:

Năm 1882, Đức cùng Áo- Hung và Italia thành lập Liên minh tay bố được call là phe Liên minh.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 24: Phe Liên Minh có những nước nào?

A. Đức-Ý-Nhật.

B. Đức-Áo-Hung.

C. Đức-Nhật-Áo.

D. Đức-Nhật-Mĩ

Đáp án:

Năm 1882, Đức thuộc Áo - Hung với I-ta-li-a thành lập Liên minh tay ba, được call là phe Liên minh. Sau này, I-ta-li-a rời khỏi Liên minh (1915) chống lại Đức.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 25: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học tập nào?

A. Nền hài kịch Pháp 

B. Nền thảm kịch cổ điển Pháp 

C. Truyện ngụ ngôn Pháp 

D. Tè thuyết Pháp

Đáp án:

Thời cận kim xuất hiên nhiều nhà văn, bên thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học thảm kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch thứ nhất Mêlilơ. Thành công xuất sắc của vở kịch khiến ông lao vào đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một vài kịch nhưng trong đó nổi bật lên như một do sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong vật phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị tác động bởi nhà nghĩa duy lí và tứ tưởng thiết yếu trị về một đất nước chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai điều tỉ mỷ riêng biệt, trái chiều nhau, cần yếu dung hòa trong bạn dạng tính nhỏ người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung chợt kiểu Cóoc- nây

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: đơn vị thơ lừng danh ở Pháp vậy kỉ XVII là ai?

A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La phông ten.

Đáp án:

La phông - ten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn với nhà văn cổ điển Pháp, những tác phẩm của ông có tính giáo dục đối với mọi lứa tuổi, các thời đại.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 27: Bản giao hưởng số 3, số 5, số cửu là thành quả nổi tiếng ở trong nhà soạn nhạc làm sao thời kì cận đại?

A. Mô-da (Người Áo) 

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức) 

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án:

Bét-tô-ven là đơn vị soạn nhạc anh tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong số đó nổi giờ là phiên bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 28: Nhà biên soạn nhạc kỹ năng người Đức, những sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, bí quyết mạng. Ông là ai?

A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. La Phông-ten

D. Mô-li-e

Đáp án:

Bét-tô-ven - công ty soạn nhạc tác dụng người Đức. Các sáng tác của ông thấm đượm ý thức dân chủ, cách mạng, trong số đó nổi mang tiếng các bạn dạng giao tận hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 29: Ý như thế nào sau đâu không hẳn là một trong những vấn đề cơ bạn dạng của lịch sử hào hùng thế giới cận đại?

A. Sự thành công của biện pháp mạng tứ sản cùng sự trở nên tân tiến của nhà nghĩa tư bản 

B. Sự ra đời và cách tân và phát triển của trào lưu công nhân quốc tế 

C. Sự xâm lược của công ty nghĩa tư phiên bản và phong trào đấu tranh của những dân tộc phòng chủ nghĩa thực dân 

D. Cuộc chống chọi giữa khối hệ thống tư phiên bản chủ nghĩa và xã hội công ty nghĩa

Đáp án:

Lịch sử nhân loại cận đại được tính từ cuộc biện pháp mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) cho trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời gian này gồm một trong những vấn đề cơ bản sau:

- Sự thành công của những mạng tứ sản; sự xác lập và phát triển của công ty nghĩa tứ bản

- Sự thành lập và cải tiến và phát triển của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bạn dạng và trào lưu đấu tranh của những dân tộc kháng chủ nghĩa thực dân

- mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 30: Ý làm sao sau đó là một một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử hào hùng thế giới cận đại?

A. Sự xuất hiện và trở nên tân tiến của cơ chế phong con kiến Tây Âu

B. Sự xâm lược nằm trong địa của nhà nghĩa tư bản và trào lưu đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

C. Bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917

D. Chiến tranh trái đất thứ hai.

Xem thêm: Bác Sĩ Tiết Lộ Sự Thật Về “Chiêu” Hút Mỡ Bụng Không Cần Phẫu Thuật Ở Tphcm

Đáp án:

Lịch sử nhân loại cận đại được tính từ cuộc biện pháp mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng mon Mười Nga. Thời kì này gồm một trong những vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng bốn sản; sự xác lập và cách tân và phát triển của công ty nghĩa tứ bản

- Sự ra đời và trở nên tân tiến của trào lưu công nhân quốc tế

- Sự xâm lược trực thuộc địa của chủ nghĩa tư phiên bản và trào lưu đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

- xích míc giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 31: Từ cuối vắt kỉ XIX, chủ nghĩa tư phiên bản đã bao gồm chuyển biến chuyển gì?

A. Công ty nghĩa tư phiên bản trở thành một hệ thống che phủ thế giới 

B. Chủ nghĩa tư bản đạt được sự tăng trưởng cao về khiếp tế 

C. Công ty nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc 

D. Cách mạng công nghiệp bước đầu được triển khai ở khắp những nước tư bản

Đáp án:

Những năm cuối cầm kỉ XIX- đầu nuốm kỉ XX, công ty nghĩa tư bạn dạng chuyển từ quy trình tiến độ tự do cạnh tranh sang quy trình độc quyền- công ty nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc tất cả những đặc trưng riêng, tuy nhiên không gắng đổi phiên bản chất, nhưng mà làm cho các mâu thuẫn phát sinh trầm trọng

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 32: xích míc giữa thống trị tư sản với kẻ thống trị vô sản sẽ dẫn đến?

A. Phong trào công nhân dịp càng mạnh, trở nên tân tiến từ “tự phát” mang lại “tự giác”.

B. Chiến tranh trái đất thứ nhất

C. Trào lưu đấu tranh giải hòa dân tộc trở nên tân tiến mạnh mẽ

D. Những cuộc phương pháp mạng bốn sản bùng nổ.

Đáp án:

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với kẻ thống trị vô sản dẫn đến trào lưu công nhân ngày càng mạnh, cải cách và phát triển từ “tự phát” mang lại “tự giác”, là cửa hàng cho sự thành lập của chủ nghĩa xã hội khoa học do những Mác với Ăng ghen sáng lập.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 33: Đến trước cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917, Nga vẫn là 1 nước

A. Quân công ty lập hiến

B. Quân chủ chuyên chính

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Đáp án:

Đến trước cuộc giải pháp mạng tháng hai năm 1917, Nga vẫn là 1 nước quân chủ chăm chế, dẫn đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) sẽ đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Rủi ro trầm trọng về tởm tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nàn đói xảy ra trầm trọng

C. Rủi ro trầm trọng về ghê tế, chủ yếu trị - buôn bản hội.

D. Bị các nước đế quốc buôn bản tính.

Đáp án:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng mang lại đất nước: tài chính suy sụp, nạn đói xẩy ra ở các nơi. Quân đội thường xuyên thua trận . Phần đa nỗi khổ đè nặng lên những tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, người công nhân Nga và hơn 100 dân tộc bản địa khác trong đế quốc Nga. Trào lưu phản đối chiến tranh đòi lật đổ chính sách Nga hoàng lan rộng khắp cả nước.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 35: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho phương pháp mạng tháng 2 năm 1917?

A. Cuộc bãi thực của công nhân nổ ra khắp thành phố

B. Hơn 66 nghìn lính tráng đã đứng về phía cách mạn

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn người vợ công nhân sinh hoạt Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên ba thoái vị

Đáp án:

Tháng 2 - 1917 (theo định kỳ Nga) một cuộc biện pháp mạng dân chủ bốn sản nở rộ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn thiếu nữ công nhân sinh hoạt Pê-tơ-rô-grat ngày 23 - 2 (lịch Nga).

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 36: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Bỏ chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ vào sự giúp sức của những đế quốc khác.

D. Bất lực, không còn tài năng tiếp tục thống trị được nữa.

Đáp án:

Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ cơ chế Nga hoàng mở rộng khắp cả nước. Cơ quan chính phủ Nga hoàng càng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn kĩ năng tiếp tục thống trị như trước đó nữa.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 37: Chính sách kinh tế tài chính mới (NEP) sống Liên Xô được đặt ra trong bối cảnh lịch sử dân tộc như thế nào?

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì chủ quyền xây dựng quốc gia trong trả cảnh cực kì khó khăn 

B. Nước Nga Xô viết đã ngừng cải phương pháp ruộng đất 

C. Nước Nga bị các nước đế quốc vây hãm về khiếp tế 

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì định hình về ghê tế, chính trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì độc lập xây dựng non sông trong trả cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế tài chính quốc dân bị hủy hoại nghiêm trọng, tình trạng chính trị ổn định, các lực lượng phản biện pháp mạng điên cuồng chống phá, tạo bạo loàn ở những nơi. Trong bối cảnh đó, mon 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã đưa ra quyết định thực hiện cơ chế kinh tế bắt đầu (NEP).

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 38: Ý nào không phản ánh đúng thực trạng nước Nga Xô viết khi phi vào thời kì độc lập xây dựng khu đất nước?

A. Tình hình chính trị không đúng định

B. Nền kinh tế quốc dân bị phá hủy nghiêm trọng

C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài

D. Các lực lượng phản bí quyết mạng cuồng loạn chống phá, khiến bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi phi vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước:

- Nền kinh tế tài chính quốc dân bị tiêu diệt nghiêm trọng.

- thực trạng chính trị sai trái định. Các lực lượng phản giải pháp mạng cuồng loạn chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.

- chế độ cộng sản thời chiến vẫn lạc hậu giam cầm nền ghê tế, khiến cho nhân dân bất bình.

⇒ Nước Nga Xô viết lâm vào cảnh khủng hoảng. ⇒ sa thải đáp án C.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 39: Điểm rất nổi bật trong chính sách Chính sách kinh tế mới về nntt là

A. Tiếp tục cơ chế trưng thu lương thực thừa 

B. Nuốm thế chế độ trưng thu thực phẩm thừa bằng thu thuế lương thực 

C. Tiến hành đồng thời cơ chế trưng thu lương thực với thu thuế lương thực 

D. Thu thuế lương thực bằng tiền

Đáp án:

Điểm nổi bật trong chế độ về nntt của NEP là bên nước chũm thế cơ chế trưng thu thực phẩm thừa bởi thu thuế lương thực. Thuế thực phẩm nộp bởi hiện vật. Sau thời điểm nộp đủ thuế đã cơ chế trước mùa gieo hạt, nông dân có toàn quyền sử dụng số hoa màu dư thừa cùng được từ do đẩy ra thị trường

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 40: Ý nào dưới đây không phải nội dung của chế độ kinh tế bắt đầu về nông nghiệp?

A. Nuốm thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng thu vậy lương thực

B. Thuế thực phẩm nộp bằng hiện vật

C. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa cùng được từ bỏ do đẩy ra thị trường.

D. Nông dân được trường đoản cú do mua bán ruộng đất.

Đáp án:

Những nội dung của cơ chế kinh tế new về nông nghiệp:

- đơn vị nước cố kỉnh thế chính sách trưng thu hoa màu thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế hoa màu nộp bởi hiện vật.

- sau khi nộp đầy đủ số thuế đã phương pháp từ trước mùa gieo hạt, dân cày toàn quyền áp dụng số hoa màu dư thừa và được từ bỏ do bán ra thị trường.

⇒ sa thải đáp án D.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 41: Sau Chiến tranh quả đât thứ nhất, phần đông văn khiếu nại được kí kết tại những hội nghị hòa hình đã đưa tới hình thành một lẻ loi tự thế giới mới, kia là

A. Riêng biệt tự Viên

B. Trơ trọi tự Oasinhtơn 

C. đơn nhất tự Vécxai

D. độc thân tự Vécxai – Oasinhtơn

Đáp án:

Chiến tranh chũm giới đầu tiên kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức những hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922) nhằm kí kết hòa mong và các hiệp định phân chia quyền lợi. Một trơ trọi tự thế giới mới được thiết lập cấu hình thông qua các văn khiếu nại được kí nghỉ ngơi Vécxai và Oasinhtơn hay được call là khối hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 42: Một đơn lẻ tự thế giới mới đựơc xuất hiện sau chiến tranh thế giới đầu tiên là

A. Khối hệ thống Pari - Vec-xai.

B. Hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.

C. Hệ thống Bec-lin - Tôkiô. 

D. Khối hệ thống Vec-xai - Rôma.

Đáp án:

Chiến tranh chũm giới đầu tiên kết thúc, những nước tư phiên bản tổ chức Hội nghị tự do ở Vécxai (1919-1920) cùng Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa cầu và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một chưa có người yêu tự quả đât mới được thiết lập cấu hình thông qua các văn khiếu nại được kí nghỉ ngơi Vécxai với Oa-sinh-tơn, hay được hotline là khối hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 43: tổ chức triển khai chính trị như thế nào được thành lập và hoạt động sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên có nhiệm vụ gia hạn trật tự thế giới mới?

A. Hội Quốc liên 

B. Phối hợp quốc 

C. Hội Liên hiệp nước ngoài mới 

D. Hội Quốc xã

Đáp án:

Sau chiến tranh quả đât thứ nhất, để gia hạn trật tự quả đât mới, Hội Quốc liên- một nhóm chức bao gồm trị mang tính quốc tế thứ nhất được ra đời với sự gia nhập của 44 nước thành viên

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 44: Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì?

A. Phát triển mối quan tiền hệ hữu nghị giữa các nước.

B. Hợp tác phát triển ghê tế - văn hóa - xã hội.

C. Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

D. Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án:

Nhằm bảo trì trật tự trái đất mới sau chiến tranh quả đât thứ nhất, Hội Quốc liên - một đội nhóm chức chủ yếu trị mang tính quốc tế đầu tiên - được thành lập với sự gia nhập của 44 nước thành viên.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 45: Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới 1929-1933 diễn ra trước tiên ở quốc gia nào?

A. Anh

B. Pháp 

C. Đức

D. Mĩ

Đáp án:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bùng nổ ở Mĩ (10-19290, tiếp nối lan ra toàn cục thế giới tứ bản, dứt thời kì định hình và lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản

Đáp án phải chọn là: D

Câu 46: Đâu là tổ chức chính trị tập trung các thế lực bội nghịch động, máu chiến ở nước Đức giữa những năm 1918 - 1939?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án:

Trong bối cảnh khủng hoảng ra mắt liên tục kể từ sau chiến tranh quả đât thức nhất, các thế lực làm phản động, hiếu chiến, nhất là Đảng Công nhân quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã) càng ngày mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 47: Thế lực phản hễ hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 - 1933 là

A. Đảng xã hội dân chủ.

B. Đảng cấu kết xã hội thiên chúa giáo.

C. Đảng Công nhân đất nước xã hội.

D. Đảng cùng sản.

Đáp án:

Trong bối cảnh thống trị tư sản không đủ sức khỏe để bảo trì chế độ cùng hòa tư sản, đưa tổ quốc vượt qua rủi ro 1929 - 1933. Các thế lực bội phản động, hiếu chiến, nhất là Đảng cộng nhân làng mạc hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã) ngày dần mở rộng tác động trong quần chúng.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 48: Các quyền lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào sinh sống nước Đức?

A. Đảng Dân công ty

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng thôn hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án:

Trong bối cảnh khủng hoảng rủi ro đang diễn ra, các thế lực làm phản động, hiếu chiến, nhất là Đảng cùng nhân giang sơn xã hội (Đảng Quốc xã) ngày dần mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Xem thêm: Quá Trình Quang Hợp Ở Cây Là Gì ? Quá Trình Và Ý Nghĩa Quang Hợp Của Cây Xanh Có Ý Nghĩa Gì

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 49: Sự khiếu nại nào đã xuất hiện thêm một thời kì mờ ám trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới đầu tiên (1914-1918)?

A. Hít-le được chỉ định làm thủ tướng 

B. Hít-le tuyên tía là quốc trưởng suốt đời 

C. Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ 

D. Hít-le tuyên tía đặt cộng sản ra phía bên ngoài vòng pháp luật

Đáp án:

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 50: Một sự kiện ra mắt ở nước Đức ngày 30 - 1 - 1933 là

A. Đảng cùng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân phòng phát xít

B. Đảng xã hội dân chủ Đức tuyên cha bất đúng theo tác, không đồng ý Liên minh với Đảng cùng sản Đức

C. Tổng thống Hin-đen-bua hướng đẫn Hítle có tác dụng Thủ tướng mạo và thành lập và hoạt động chính đậy mới

D. Thống trị tư sản tuyên ba xóa bỏ chính sách cộng hòa bốn sản, nhằm mục tiêu đưa non sông thoát ngoài cuộc phệ hoảng.

Đáp án: