Không Giờ Rồi Em Ngủ Chưa Em

     
ko giờ rồi anh ngủ đi thôi khá đâu mà lo ngại anh ơi đàn mình nghèo bí đến đến quen Ngày sau giàu sang mới yêu đương thêm dễ thường nghèo hoài hay sao? không giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong tối Thà nghèo nhưng biết thương cảm nhau Còn hơn giàu có đổi thay mau Thôi anh đừng buồn nhé anh... Anh ơi! Anh quan tâm đến chi từng giờ Cho em gối chăng ơ thờ sát nhau như đơn thân tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói nhưng anh lo Thôi anh đừng bi thương nhé anh..! ko giờ rồi anh ngủ mang lại say Mai trên đây còn lo kế sinh nhai Dù đàn mình vẫn trắng 2 tay Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai Không lúc nào tình nhạt phai..!!


Bạn đang xem: Không giờ rồi em ngủ chưa em


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Đặc Điểm Của Động Vật Là - Nêu Đặc Điểm Chung Của Giới Động Vật

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Uống Viên Tránh Thai Khẩn Cấp Có Hại Không Gây Hại Cho Sức Khỏe

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.