Cho Mạch Điện Như Hình Vẽ

     

E1 = 1,9V, r1 = 0,3$Omega $, E2 = 1,7V, r2 = 0,1$Omega $, E3 = 1,6V, r3 = 0,1$Omega $. Ampe kế A chỉ số 0. Điện trở R có mức giá trị? Coi rằng năng lượng điện trở của ampe kế không đáng kể, năng lượng điện trở vôn kế cực kì lớn.

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ


*

Số chỉ ampe kế bằng 0 => dòng điện ko qua ampe kế => UAB = E3 = 1,6V

Vì vôn kế bao gồm điện trở hết sức lớn yêu cầu dòng năng lượng điện cũng không qua vôn kế.

Vẽ lại mạch, ta được :


*

Ta có:

(left{ eginarraylU_AB = E_1 - I_1r_1\U_AB = E_2 - I_2r_2\U_AB = IRendarray ight. leftrightarrow left{ eginarrayl1,6 = 1,9 - 0,3I_1\1,6 = 1,7 - 0,1I_2\1,6 = IRendarray ight. o left{ eginarraylI_1 = 1(A)\I_2 = 1(A)endarray ight.)

I = I1 + I2 = 1 + 1 = 2(A)

=> R = 1,6/2 = 0,8$Omega $


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

(E_1 = 8V), (r_1 = 1,2Omega ), (E_2 = 4V), (r_2 = 0,4Omega ), (R = 28,4Omega ), (U_AB = 6V). Cường độ chiếc điện vào mạch và chiều của nó là?


*

*

(E_1 = 8V,r_1 = 1,2Omega ), (E_2 = 4V,r_2 = 0,4Omega ), (R = 28,4Omega), (U_AB = 6V). Hiệu điện gắng (U_AC) cùng (U_CB) là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E1 = 2,1V, E2 = 1,5V, r1 = r2 = 0, R1 = R3 = 10$Omega $; R2 = 20$Omega $

Cường độ mẫu điện qua R3 là:


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R = 10$Omega $, r1 = r2 = 1$Omega $, RA = 0. Khi di chuyển con chạy đến giá trị R0 số chỉ của ampe kế không đổi bởi 1A. Xác định E1; E2 ?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E1 = 12V, r1 =1$Omega $, E2 = 6V, r2 = 2$Omega $, E3 = 9V, r3 = 3$Omega $, R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = 3$Omega $. Hiệu điện gắng UAB có giá trị là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E1 = 1,9V, r1 = 0,3$Omega $, E2 = 1,7V, r2 = 0,1$Omega $, E3 = 1,6V, r3 = 0,1$Omega $. Ampe kế A chỉ số 0. Điện trở R có giá trị? Coi rằng điện trở của ampe kế không đáng kể, năng lượng điện trở vôn kế cực kỳ lớn.


E = 24V, r = 0. Các vôn kế tương đương nhau. Ví như (r = 0) thì số chỉ vôn kế (V_1) là (12V)

Số chỉ các vôn kế V2 có giá trị là:


E = 24V

+ khi (r=0) thì số chỉ vôn kế (V_1) là (12V)

+ lúc r ≠ 0. Số chỉ bên trên V1, V2 là bao nhiêu?Biết mạch bên cạnh không thay đổi và công suất tiêu thụ sống mạch kế bên đạt cực đại.

Xem thêm: Mát Xa Mặt Bằng Sữa Tươi - Mách Bạn 7 Cách Làm Mặt Nạ Bằng Sữa Tươi Đơn Giản


Cho mạch điện như hình vẽ: E1 = 12V, E2 = 9V, E3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1$Omega $. Những điện trở R1 = R2 = R3 = 2$Omega $. Hiệu điện cầm UAB có giá trị:


Cho mạch như hình vẽ: E1 = 24V, E2 = 6V, r1 = r2 = 1$Omega $; R1 = 5$Omega $; R2 = 2$Omega $. R là thay đổi trở. Với mức giá trị như thế nào của trở nên trở thì hiệu suất trên R đạt rất đại, giá trị cực đại đó là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2$Omega $; R0 = 4$Omega $. Đèn ghi 6V - 6W. R là trở thành trở.

Khi R = 6$Omega $ đèn sáng chũm nào?


Cho mạch điện như hình vẽ:

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2$Omega $; R0 = 4$Omega $. Đèn ghi 6V - 6W. R là biến trở.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Tròn Trong Photoshop Cs6, Cách Vẽ Vòng Tròn Trong Photoshop Đẹp Và Đơn Giản

R = ? để đèn sáng sủa bình thường


Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu điện nỗ lực hai đầu AB là ?


Cho sơ đồ dùng mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu điện vắt hai đầu đĩa cd là ?


Cho sơ thứ mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R1 = 4$Omega $, R2 = 2$Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2 = 1$Omega $

Hiệu điện thay hai đầu M,D là ?


(R_1 = 4Omega ) , (R_2 = 2Omega ), (R_3 = R_4 = R_5 = 6Omega ) , (E_1 = m 3V) , (E_2 = m 15V) , (r_1 = r_2 = 1Omega ).

Công suất của nguồn cùng máy thu là?


Một mạch điện kín gồm nguồn điện áp (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch ngoài tất cả bóng đèn gồm ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc thông suốt với một phát triển thành trở. Để đèn sáng bình thường, trở thành trở có giá trị bằng


Biến trở (R_x) mắc vào hai cực của nguồn điện bao gồm suất điện hễ (E) cùng điện trở trong (r). Điều chỉnh biến hóa trở để công suất tỏa nhiệt độ của dòng điện qua nó đạt rất đại. Cực hiếm của công suất cực to là


Cho mạch điện bí mật gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ (E = 12V), điện trở trong (r = 2Omega ) nối với mạch ngoài tất cả điện trở (R_1 = 6Omega ,R_2 = 4Omega ,R_3 = 8Omega ) mắc theo sơ vật như hình vẽ. Điện trở các dây nối ko đáng kể. Cường độ mẫu điện qua R2 dao động bằng

*


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết E = 12V, r = 4Ω; đèn điện thuộc một số loại 6V – 6W. Để đèn sáng thông thường thì cực hiếm của Rx là:

*


Cho mạch điện có sơ trang bị như hình bên: ( mE = 12 mV; mR_1 = 4 mOmega ; mR_2 = mR_3 = 10 mOmega ) . Làm lơ điện trở của ampe kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Quý hiếm điện trở vào r của nguồn điện áp là

*


Cho mạch năng lượng điện như hình 1. Biết R1 = 1(Omega ), R2 = 5(Omega ); R3 = 12(Omega ); E= 3V, r = 1(Omega ). Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện gắng giữa hai đầu điện R1 có giá trị:

*


Một mạch điện kín gồm một biến hóa trở thuần (R,) nguồn tích điện không đổi gồm suất điện hễ (E,) điện trở vào (r = 8Omega ). Đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của năng suất tiêu thụ trên trở nên trở theo (R) như hình vẽ bên. Cực hiếm của (R_1) là