TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA PHENOL C6H5OH

     

- Phenol là phần đa hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm OH links trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của phenol c6h5oh

II. Cấu tạo:

- Mô hình cấu trúc của phân tử phenol:

*

- nơi bắt đầu C6H5 hút e khiến cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O-H của ancol bởi vì vậy H trong nhóm OH của phenol linh động hơn H trong đội OH của ancol và thể hiện được tính axit yếu (phenol có tên gọi không giống là axit phenic).- Do tất cả hiệu ứng phối hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen có tác dụng cho mật độ e của vòng benzen nhất là các vị trí o-, p- tăng lên cần phản ứng nuốm vào vòng benzen của phenol dễ hơn với ưu tiên vào địa điểm o-, p- .Vì vậy nhóm OH và gốc phenyl vào phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau.

*

II. đặc thù vật lí:

- Phenol không nhiều tan nội địa lạnh, tan những trong nước nóng đề nghị dùng để tách bằng phương pháp chiết.

- Là hóa học rắn, độc, khi để lâu trong không khí bị chảy rữa vị hút độ ẩm và chuyển thành màu hồng.

III. đặc thù hóa học:

1. Tính chất của tập thể nhóm OH

Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

C6H5OH + na → C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + K → C6H5OK + 1/2H2

2C6H5OH + Ca(OH)2 → (C6H5O)2Ca + 2H2

2C6H5OH + Ba(OH)2 → (C6H5O)2Ba + 2H2

Phản ứng này dùng để làm phân biệt phenol cùng với anilin.

Tác dụng với dung dịch kiềm:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O

2C6H5OH + Ca(OH)2 → (C6H5O)2Ca + 2H2O

2C6H5OH + Ba(OH)2 → (C6H5O)2Ba + 2H2O

→ phản ứng này sử dụng để bóc tách phenol khỏi hỗn hợp anilin và phenol tiếp nối thu hồi lại phenol nhờ vào phản ứng với những axit bạo gan hơn:

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

Phenol bị CO2 đẩy ra khỏi muối bột → phenol gồm tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm chuyển màu quỳ tím.

→ phản nghịch ứng này cũng minh chứng được ion C6H5O- bao gồm tính bazơ.

2. Làm phản ứng cầm vào vòng benzen

Phản ứng cụ với Brom: phenol tính năng với hỗn hợp brom tạo 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng:

+ 3Br2 →

*
+ 3HBr

2,4,6 - tribromphenol

→ bội phản ứng này dùng làm nhận biết phenol lúc không có mặt của anilin và chứng minh ảnh hưởng của đội OH đến tài năng phản ứng của vòng benzen.

Xem thêm: Download Phần Mềm Mario Luyện Gõ 10 Ngón Mien Phi, Mario Teaches Typing

Phản ứng cụ Nitro: phenol tác dụng với HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo thành 2,4,6 - trinitrophenol (axit picric):

+ 3HNO3 →

*
+ 3H2O

2,4,6 - trinitrophenol (axit picric)

Viết gọn: C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

3. Bội phản ứng tạo thành nhựa phenolfomanđehit

- Phenol tác dụng với HCHO trong môi trường axit tạo thành phầm là vật liệu nhựa phenolfomandehit.

+ HCHO →

*
+ H2O

Viết gọn: nC6H5OH + nHCHO → nH2O + (HOC6H2CH2)n

IV. Ứng dụng:

- Phenol được áp dụng nhiều trong công nghiệp.

- Công nghiệp hóa học dẻo: phenol là nguyên vật liệu để pha trộn nhựa phenol formaldehyde.

- Công nghiệp tơ hóa học: trường đoản cú phenol tổng đúng theo ra tơ polyamide.

- Nông dược: tự phenol pha trộn được chất diệt cỏ dại cùng kích thích hợp tố thực đồ dùng 2,4 - D (là muối bột natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic).

- Phenol cũng là nguyên vật liệu để điều chế một trong những phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric).

- Do tất cả tính khử khuẩn cần phenol được dùng làm trực tiếp có tác dụng chất liền kề trùng, tẩy uế, hoặc nhằm điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho - và para - nitrophenol…).

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5, Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5

V. Điều chế:

- Có 2 cách:

Cách 1: trường đoản cú benzene: Điều chế theo sơ đồ dùng sau:

C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH

C6H6 → C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH

Cách 2: Chưng đựng nhựa than đá: pha trộn theo sơ đồ sau:

(1) Nhựa than đá + NaOH dư.(2) Chiết để mang lớp nước bao gồm C6H5ONa.(3) C6H5ONa + H+ → C6H5OH.